Assumburg en CO2 als koudemiddel

Assumburg en CO2 als koudemiddel

 

De opwarming van de aarde wordt een steeds groter probleem waarmee de mensheid in de 21e eeuw zal worden geconfronteerd. Er zijn al verschillende conferenties geweest waar dit probleem aan de orde is gesteld.

 

  • deen_beverhof_green_&_cool.jpg

Tijdens een van de laatste internationale conferentie in Kyoto zijn er afspraken gemaakt tussen verschillende landen. Ook de Europese Unie heeft maatregelen genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zowel nationale- als lokale overheden ontwikkelen ideeën en nemen initiatieven om de uitstoot te verminderen.

 

De koudemiddelen die men vroeger gebruikten (CFK’s) zorgden voor aantasting van de ozonlaag. Bij het Protocol van Montreal in 1987 werd afgesproken om het gebruik en de productie van deze middelen te beperken en uiteindelijk helemaal te verbieden. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe koudemiddelen (HFK’s) gekomen. Deze nieuwe middelen blijken echter een van de ergste veroorzakers te zijn van het broeikaseffect. Bij de Europese Commissie ontstaan dan ook reeds plannen om het gebruik van deze gassen te verminderen en uiteindelijk te verbieden.

 

Het milieu vriendelijke alternatief op deze chemische koudemiddelen is CO2. Assumburg Koeltechniek heeft zich sterk ontwikkeld in transkritische CO2 installaties, en heeft daarmee inmiddels vele grote supermarkten gebouwd. Het effect van CO2 op de opwarming van de aarde is vele malen kleiner dan het effect van chemische koudemiddelen.  Ter vergelijking: CO2 heeft een GWP (Global Warming Potential) van 1, waar het tot op heden veelal gebruikte chemische koudemiddel R507a  een GWP heeft van 3300. 

 

Al met al mogen we stellen dat een CO2  installatie een voorbeeld is van een milieuvriendelijke toepassing waarbij de ozonlaag niet wordt aangetast, en de opwarming van de aarde (het broeikaseffect) tot een uitzonderlijk laag niveau is teruggebracht.

Informatie aanvragen

Gebruik onderstaand formulier wanneer u vragen heeft over dit product. U kunt ons ook altijd bellen.